שיחזור דיסק לאחר פירמוט  תוכנות הגנה  שליטה מרחוק

 הקמת רשת ביתית ואלחוטית  הדרכה ללקוח  אפשרות תיקון בבית הלקוח
רמלה, הרב קוק 14 | 08-9223811

057-7597770